W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (styczeń 2023) zamieszczono najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 grudnia 2022 r. a 27 stycznia 2023 r.

Wśród publikacji omówionych w styczniowym numerze są:

  • raport ESG w Polsce. Rynek pracy firmy Manpower, prezentujący m.in. listę najczęstszych powodów, dla których organizacje przyjmują strategie ESG;
  • raport Plany pracodawców (na I półrocze 2023), przygotowany przez ekspertów Randstad;
  • raport World Employment and Social Outlook: Trends 2023, Międzynarodowej Organizacji Pracy, przedstawiający globalną prognozę zatrudnienia i trendów na rynku pracy w 2023 r. w obliczu nakładających się na siebie kryzysów – gospodarczego i geopolitycznego. W raporcie zwrócono szczególną uwagę na wpływ obecnie występujących niekorzystnych czynników na  produktywność, jakości miejsc pracy i możliwości zatrudnienia;
  • raport Digital skills: unlock opportunities for all, opracowany przez Randstad, poświęcony cyfrowej transformacji w trendach zatrudnienia.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-styczen-2023?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – styczeń 2023
Skip to content