Jest już dostępny kolejny numer miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (wrzesień 2022), w którym zamieszczono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się między 26 sierpnia a 30 września 2022 r.

W numerze omówiono m.in.:

  • wyniki II Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (European skills and jobs survey) z 2021 r. (raport Challenging digital myths. First findings from Cedefop’s second European skills and jobs survey, Cedefop);
  • przepisy prawne i negocjacje zbiorowe dotyczące telepracy w 27 państwach członkowskich UE i w Norwegii (raport Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates przygotowany przez Eurofound);
  • strategię wspierania unijnych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie (artykuł Policies to support EU companies affected by the war in Ukraine przygotowany przez Eurofound) oraz
  • wyniki badań dotyczących postrzegania przez Polaków Ukraińców na rynku pracy (raport Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy przygotowany przez InterviewMe).

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-wrzesien-2022

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - wrzesień 2022
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – wrzesień 2022
Skip to content