Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego w zakładce PUBLIKACJE I OPRACOWANIA dostępne są scenariusze lekcji dotyczące rynku kapitałowego i sektora bankowego. 

Skorzystać też można z raportów i opracowań z zakresu m.in.:

  • sektora bankowego,
  • rynku kapitałowego,
  • rynku ubezpieczeniowego,
  • rynku emerytalnego,
  • rynku usług płatniczych,
  • sektora kas spółdzielczych.
Pierwsze kroki na rynku finansowym – scenariusze lekcji
Scenariusze lekcji – rynek kapitałowy, sektor bankowy
Skip to content