Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 10 czerwca 2022 r. organizuje dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz pedagogów konferencję „Ścieżki kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA?”.

Celem konferencji jest przybliżenie roli współczesnego doradztwa zawodowego w zmiennym świecie oraz ważnych i aktualnych z perspektywy doradczej tematów dotyczących procesu wsparcia, przebiegu karier zawodowych, kompetencji uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencja: Ścieżki kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA?
Ścieżki kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA?
Skip to content