Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku zaprasza do udziału w seminariach szkoleniowych.

Tematyka spotkań w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach w otoczeniu regulacyjnym, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria_szkoleniowe?&pageNumber=1

Seminaria szkoleniowe Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku
Skip to content