Dnia 13 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku odbyła się konferencja „Od świata edukacji i nauki do świata pracy” zrealizowana w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Organizatorem Konferencji był Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, a jej realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Konferencji było ukazanie wpływu edukacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na efektywność funkcjonowania przyszłych pracowników na współczesnym rynku pracy oraz prezentacja dobrych praktyk szkół zawodowych i wyższych w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców na lokalnym, ogólnopolskim i europejskim rynku pracy. W programie konferencji były wystąpienia merytoryczne oraz dyskusje panelowe

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta i województwa, resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, urzędów pracy i organizacji pozarządowych oraz pracodawcy, doradcy zawodowi, studenci, słuchacze szkół policealnych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogółem w przedsięwzięciu udział wzięło 320 osób.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Konferencja: Od świata edukacji i nauki do świata pracy
Skip to content