Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku organizuje 2 czerwca seminarium skierowane do pracodawców pn. „Rozwijaj umiejętności pracowników – nowe rozwiązania prawne na polskim i europejskim rynku pracy”.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej (sala 314) WUP na ul. Pogodnej 22, w godzinach 10:00 – 12:00.

Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli pracodawców zainteresowanych aktualną sytuacją na rynku pracy. Zaproszeni prelegenci zaprezentują informacje na temat bieżącej nowelizacji przepisów prawa pracy oraz obsługi panelu Płatnika platformy PUE ZUS. Pracownicy WUP w Białymstoku przedstawią aktualne formy wsparcia rozwoju zawodowego w ramach KFS oraz możliwości zatrudnienia pracowników z zagranicy w ramach sieci EURES. Wydarzenie odbywa się w ramach inicjatywy Europejski Rok Umiejętności.

Seminarium informacyjne dla pracodawców
Skip to content