9 listopada 2022 r.

13ºº – 15ºº

 

Siedziba FRP w Łodzi
ul. Piotrkowska 86

lokalizacja

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym 

zaprasza na bezpłatne seminarium

NOWE POKOLENIE PRACOWNIKÓW. ELASTYCZNI W PRACY – NIEZALEŻNI FINANSOWO
dnia 9 listopada 2022 r. godz. 13ºº – 15ºº
do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front II piętro.

W programie m.in.

  • pokaz filmu Automotive, reż Jonas Heldt, Niemcy – film uzyskał nagrodę EU-OSHA Healthy Workplaces Award 2020;
  • panel dyskusyjny z udziałem ekspertów ds. prawa i rynku pracy, kształcenia zawodowego, psychologii, bhp i HR;
  • dyskusje kuluarowe przy poczęstunku.

Źródło: https://www.frp.lodz.pl/6672-2/

Seminarium „Nowe pokolenie pracowników. Elastyczni w pracy – niezależni finansowo”
Skip to content