26 czerwca 2023 r.

11:30 – 12:30

seminarium

Badacze podjęli próbę zrozumienia perspektywy młodych osób dotyczącej przydatności i sensowności szkoły, a także realizowanych w jej ramach działań edukacyjnych. W rezultacie pozwoliło to na zmapowanie najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie edukacja i programy edukacyjne skierowane do młodzieży.

W czasie seminarium omówione zostaną:

  • wybrane wnioski dotyczące codziennego doświadczenia edukacyjnego współczesnych uczniów i uczennic,
  • kluczowe rekomendacje wypracowane razem z nimi podczas warsztatów. 

Wymagana rejestracja. Organizator wydarzenia: Centrum Nauki Kopernik

SEMINARIUM ONLINE: Przyszłe życie. O przydatności i sensowności szkoły
Skip to content