21 października 2022 r.

10:45-16:00

lokalizacja

Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, ul. Filtrowa 1

Lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji – dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB oraz prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, serdecznie zapraszają na Seminarium pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 października br. (piątek) w godz. 10:45 – 16:00 w Instytucie Techniki Budowlanej – Warszawa, ul. Filtrowa 1, sala konferencyjna nr 28 na parterze. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 14 października 2022 r. 

Seminarium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowane jest w ramach projektu zatytułowanego 'Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie’ nr POWR.02.12.00-00-0006/16-02, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: http://srkbud.zzbudowlani.pl/2022/09/26/1395/

Seminarium: Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2
Seminarium: Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2
Skip to content