W obliczu szybko postępującej cyfryzacji w miejscu pracy, kryzysu energetycznego i transformacji energetycznej, a także potrzeby umożliwienia osobom uczącym się zarządzania karierą zawodową i kształceniem się, państwa europejskie aktualizują swoje systemy VET, aby nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy na umiejętności.
Poprzez badania nad przyszłością VET Przyszłość VET Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) stara się zrozumieć megatrendy, które obecnie kształtują VET, aby zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności. Czytaj notatkę informacyjną Cedefop

Notatka informacyjna Cedefop: Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie?
Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie?
Skip to content