W dniu 5 kwietnia 2023 r. doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowali spotkanie adresowane do rodziców uczniów klas ósmych na temat: „Na co zwrócić uwagę, kiedy dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową?”

W spotkaniu wzięli udział rodzice z 23 białostockich szkół podstawowych.

Podczas prelekcji doradcy zawodowi przekazali informacje dotyczące m.in.:

  • czynników wyboru szkoły i zawodu,
  • systemu edukacji w Polsce,
  • możliwości kształcenia w białostockich liceach i szkołach zawodowych,
  • zasad tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku.

Podsumowaniem  spotkania była część nazwana „rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach ”, czyli co nas nurtuje, gdy dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową? Na zakończenie doradcy przekazali rodzicom informacje o ofercie bezpłatnego wsparcia indywidualnego dla uczniów i ich rodziców prowadzonego przez doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Dziękujemy rodzicom za udział w spotkaniu i życzymy, by ich dzieci dokonały trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych 🙂

Prowadzące spotkanie: Elżbieta Fidura, Beata Pogorzelska i Anna Rolak – doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Spotkanie doradców zawodowych z rodzicami ósmoklasistów
Skip to content