kalendarz

25.04.2022 r.

zegar

13:30 – 15:30

Konfederacja Lewiatan zaprasza na spotkanie z Piotrem Bartosiakiem, Dyrektorem Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który jest odpowiedzialny za realizację projektu utworzenia sieci Branżowych Centrów Umiejętności.

Utworzenie takich sieci przewidziano w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Planuje się, że będą one działały przy szkołach zawodowych lub centrach kształcenia zawodowego.

Ich rolą ma być m.in.

  • upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy,
  • analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży,
  • podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych,
  • prowadzenie form uczenia się przez całe życie,
  • pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy biznesu ze szkołami i placówkami systemu oświaty,
  • transfer wiedzy i technologii do edukacji.

Takich placówek w kraju ma powstać 120. Mają być one usytuowane w miejscach, które są mocno związane z daną branżą i uwzględniają regionalne, inteligentne specjalizacje. Pierwsze takie jednostki mają rozpocząć działanie w 2023 r.

Źródło: https://lewiatan.org/wydarzenia/spotkanie-online-branzowe-centra-umiejetnosci-odpowiedz-na-potrzeby-kadrowe-gospodarki/

Branżowe Centra Umiejętności
Spotkanie online: Branżowe Centra Umiejętności – odpowiedź na potrzeby kadrowe gospodarki
Skip to content