W dniu 3 listopada 2021 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych (SP 37, SP 22, SP 7), osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

W programie seminarium znalazły się: prezentacja oferty poradni w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienie możliwości kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokonano również analizy wartości moralnych przypisanych do profesji doradcy zawodowego.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół podstawowych.

Zespół poradnictwa edukacyjno-zawodowego PPP Nr 2

http://www.ppp2.eu/

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH
Skip to content