Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie MY DLA INNYCH zorganizowało spotkanie informacyjne dla pracodawców na temat: „Nowoczesne przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie – rozwój firmy z wykorzystaniem funduszy europejskich”.

Spotkanie odbyło się w dniu 15 maja 2015 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Żabiej 5.

Prelegenci:

 • Marcin Sidorczuk – Kierownik Wydziału Koordynacji i Wdrażania Programów Operacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
 • Beata Konopka – główny specjalista ds. funduszy unijnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
 • Magdalena Andrejczuk – Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie,
 • Alicja Ryżyńska-Galicz – przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w czasie swoich wystąpień udzielili szczegółowych odpowiedzi na pytania uczestników spotkania,
 • Pani Anna Gajlewicz – Dyrektor Zarządzający firmy Wasilewski i Syn Sp. z o.o. Dealer Nissan przedstawiła przykład dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uczestniczący w spotkaniu pracodawcy lub ich przedstawiciele otrzymali informacje dotyczące szans dla przedsiębiorców w nowej perspektywie Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwości zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zadowolenia społecznego oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W czasie dyskusji była możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

W spotkaniu wzięli udział pracodawcy lub ich przedstawiciele następujących firm i instytucji:

 • Clar System S.A.
 • East Geo
 • Sklep Charytatywny „MY DLA INNYCH”
 • FBR „Mazur i partnerzy” Sp. z o. o.
 • AC S.A.
 • Samasz Sp. z o. o.
 • WUP w Białymstoku
 • Freedom Nieruchomości
 • „Art.” Białystok
 • ChM Sp. z o. o.
 • ZHP Chorągiew Białostocka
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.

Spotkanie zaowocowało podpisaniem listu intencyjnego z Clear System S. A. oraz porozumienia z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o. o.

Program spotkania

Spotkanie z pracodawcami
Skip to content