Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia.

Staż uczniowski reguluje art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Modelowe programy realizacji staży uczniowskich w zawodach:

Źródło modelowych programów realizacji staży uczniowskich: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/

Staż uczniowski w szkole branżowej
Skip to content