STEAM - to nie problem! Czas inspiracji i wymiany dobrych praktyk

Do udziału zaproszone są nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych, edukatorki, edukatorzy, a także osoby pracujące w świetlicach, bibliotekach i w edukacji domowej.

Korzyści z udziału w wydarzeniu:

  • dowiesz się, czym jest idea STEAM, jak ją wprowadzać i wykorzystać podczas zajęć szkolnych, jak budować miedzyprzedmiotowe / interdyscyplinarne zadania problemowe;
  • nauczysz się, jak tworzyć własne treści edukacyjne z sukcesem realizujące podstawę programową, jak wprowadzać STEAM poprzez zróżnicowane narzędzia i budować zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny;
  • rozwiniesz umiejętność wzmacniania kompetencji cyfrowe i wykorzystania narzędzi TIK, m.in. do dokumentowania pracy, pozyskiwania informacji zwrotnej, gromadzenia portfolio, a także wizualizowania, eksperymentowania;
  • zyskasz śmiałość, kompetencje i narzędzia do wprowadzania idei STEAM na swoich lekcjach i zajęciach, w czasie których osoby uczące się mogą rozwiązywać problemy, działać w zespole, łączyć tematy z różnych dziedzin życia i korzystać z technologii w celowy sposób;
  • zdobędziesz inspiracje, praktyczne wskazówki i nowe kontakty, niezbędne do wzmacniania swojego warsztatu pracy;
  • otrzymasz zaświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu.
STEAM – to nie problem! Czas inspiracji i wymiany dobrych praktyk
Skip to content