Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku organizuje w dniu 9 grudnia 2022 r. bezpłatne sympozjum „Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym”. Sympozjum połączone będzie z promocją gry planszowej „W kolejce po zawody.”
Każda szkoła/placówka uczestnicząca w sympozjum, otrzyma grę planszową jako środek dydaktyczny pomocny w realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Do udziału w sympozjum RODN i IP „WOM” zaprasza:

  • dyrektorów szkół,
  • doradców zawodowych,
  • zainteresowanych nauczycieli.
Sympozjum: Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym
Skip to content