Jak rozwijać kompetencje sprzyjające innowacyjnemu myśleniu?
Jak być skutecznym liderem w szkole? 
Jak stworzyć wspólną przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Cenne wskazówki znajdziesz w publikacjach, które powstały w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”.

Projekt wspiera szkoły i rozwija u młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne:

  • współpracę,
  • liderstwo,
  • samodzielność myślenia,
  • zarządzanie sobą,
  • rozwiązywanie problemów.

Autorami publikacji są cenione ekspertki i eksperci z zakresu prowadzenia innowacyjnej edukacji szkolnej.

Szkoła dla innowatora. Pobierz lub zamów bezpłatne publikacje
Szkoła dla innowatora. Pobierz lub zamów bezpłatne publikacje
Skip to content