Głównym celem projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” jest podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Opierać się ono będzie na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i przygotowanie do pełnienia roli doradcy ds. dostępności uczenia (DDU). 

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” to wspólna inicjatywa Instytutu Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Będzie on realizowany we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Źródło: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2138-zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-szkola-dostepna-dla-wszystkich

Szkoła dostępna dla wszystkich – zaproszenie do udziału w projekcie
Szkoła dostępna dla wszystkich – zaproszenie do udziału w projekcie
Skip to content