Szkoła przyjazna uczniom z chorobami przewlekłymi

Życie dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla nich samych, stanowi również próbę dla ich rodzin i środowiska, w którym funkcjonują.  

Problematyka potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi stanowi jeden z elementów dyskursu na temat edukacji włączającej.

Od wielu też lat przedmiotem analiz i badań są zagadnienia dotyczące psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą w szkole i przedszkolu.

Działania te prowadzone są zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego: „Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mają prawo chodzić do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Dzieci te mają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a ich nauka powinna być prowadzona zgodnie z tymi potrzebami”. 

Publikacja jest jednym z rezultatów projektu „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” realizowanego w latach 2018–2020 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą. Praca zbiorowa. ORE 2021

Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą
Skip to content