Kontynuując działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie roli doradztwa zawodowego w białostockich szkołach, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych”, które odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w godz. 12:00-14:00 w auli Centrum przy ul. Ciepłej 32.

Szkolenie skierowane jest do:

  • doradców zawodowych,
  • psychologów, pedagogów,
  • nauczycieli,
  • wychowawców klas ósmych.

W programie szkolenia:

  • prezentacja możliwości kształcenia w różnych typach szkół,
  • warsztaty: budowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych,
  • rekrutacja dla ośmioklasistów w pytaniach i odpowiedziach.

Realizatorami przedsięwzięcia są:
Elżbieta Leszczyńska-Kakareko – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego z Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji;
Anna Rolak, Anna Klebus – doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem formularza https://forms.gle/GPVx3Jq8fzgdbEub8 do 24 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.

Informacji dodatkowych udziela Elżbieta Leszczyńska-Kakareko
tel.: 85 651 58 55 wew.32 
e.leszczynska@ckubialystok.pl

Szkolenie: Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych
Szkolenie: Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych
Skip to content