Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „ABC DORADCY – doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego”, które odbędzie się  w terminie 21.11.2022 – 11.12.2022.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych,
  • pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Treści szkolenia przeznaczone są w szczególności dla tych uczestników, którzy nie brali udziału w szkoleniu dotyczącym WSDZ w poprzednich latach.

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie uczestników z etapami tworzenia WSDZ.
  2. Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ.
  3. Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.
  4. Doskonalenie umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego.
  5. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji doradcy zawodowego – zmiany od 01.09.2022.
Szkolenie e-learningowe: ABC DORADCY – doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego
Skip to content