Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie on-line „Bądź aktywny zawodowo-metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”, które odbędzie się  12 czerwca 2023 roku w godz. 10:00 – 14:15.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych,
  • pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizujących metod problemowych.
  2. Zapoznanie z metodą dramy-teatr forum.
  3. Wykorzystanie metod audiowizualnych na zajęciach z doradztwa.
  4. Wykorzystanie gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Przewidziane są dwa 90-minutowe bloki tematyczne:

  • wykorzystanie gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego,
  • jak wykorzystać dramę na zajęciach z doradztwa zawodowego?

Szkolenie będzie wykorzystywało metodę pracy warsztatowej. Liczba miejsc ograniczona. 

Źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/szkolenie-on-line-badz-aktywny-zawodowo-metody-aktywizujace-na-zajeciach-z-doradztwa-zawodowego/

SZKOLENIE ON-LINE „Bądź aktywny zawodowo-metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”
Skip to content