Szkolne budżety obywatelskie w praktyce – kampania edukcyjna

Szkolny budżet obywatelski (SBO) przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują.

Cele i założenia kampanii:

  • popularyzowanie zagadnień związanych z budżetem partycypacyjnym i szkolnym budżetem obywatelskim,
  • wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych,
  • promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły,
  • rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, finansów i planowania.

Materiały edukacyjne, skierowane do uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych, umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania budżetów obywatelskich. 

Wycieczka dydaktyczna do Hotelu Hampton by Hilton - 27.09.2022 r.
Szkolne budżety obywatelskie – kampania edukacyjna
Skip to content