Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. 

Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Przejdź do Informatora o zawodach szkolnictwa branżowego

Poznaj zawody

Poznaj zawody 

  • obejrzyj materiały wideo,
  • rozwiąż quizy zawodoznawcze, 
  • przeanalizuj dane statystyczne: zapotrzebowanie na zawód, poziom bezrobocia, wyniki egzaminów, preferencje uczniów,
  • zajrzyj na portale branżowe,
  • sprawdź zarobki w zawodzie,
  • pobierz pełny opis zawodu.

Kliknij, by przejść na stronę: https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody

Barometr zawodów

Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Kliknij, by przejść na stronę: https://barometrzawodow.pl

Sprawdź, w jakich zawodach kształcą białostockie szkoły zawodowe

W publikacji przedstawiono przemiany zachodzące w kształceniu zawodowym w Polsce w okresie od zakończenia II wojny światowej do chwili obecnej.

Dzięki ukazaniu warunków politycznych, kulturowych i gospodarczych, w jakich funkcjonowały szkoły zawodowe, nakreślono charakter wprowadzanych reform, w wyniku których kształcenie zawodowe zmieniało w czasie swoją organizację, formę, funkcje, treści nauczania, a w konsekwencji efekty kształcenia.

Pokazano także, jak zmieniało się zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, a szczególnie w organizację i realizację praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do lektury.

Kształcenie_zawodowe_w_Polsce_przemiany_organizacja_efekty

Skip to content