Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. 

Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Przejdź do Informatora o zawodach szkolnictwa branżowego

Poznaj zawody

Poznaj zawody 

  • obejrzyj materiały wideo,
  • rozwiąż quizy zawodoznawcze, 
  • przeanalizuj dane statystyczne: zapotrzebowanie na zawód, poziom bezrobocia, wyniki egzaminów, preferencje uczniów,
  • zajrzyj na portale branżowe,
  • sprawdź zarobki w zawodzie,
  • pobierz pełny opis zawodu.

Kliknij, by przejść na stronę: https://infozawodowe.men.gov.pl

Barometr zawodów

Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Kliknij, by przejść na stronę: https://barometrzawodow.pl

Mapa Karier to interaktywne, darmowe narzędzie dedykowane doradcom zawodowym, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim, którzy poszukują rozwiązań wspierających planowanie ścieżek kariery i wyboru kierunku kształcenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z pomocą Mapy Karier można odkryć, lepiej poznać i porównać setki zawodów oraz przekonać się, jak wygląda droga od szkoły podstawowej do ich wykonywania.

Kliknij, by przejść na stronę: https://mapakarier.org

Jeżeli:

  • szukasz informacji o zawodach szkolnictwa branżowego?
  • próbujesz rozeznać swoją drogę kształcenia?
  • szukasz idealnej kwalifikacji?

skorzystaj z aplikacji KOMPAS, która przedstawia ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach z roku 2019.

Kliknij, by przejść na stronę: https://kompas.ibe.edu.pl/

Sprawdź, w jakich zawodach kształcą białostockie szkoły zawodowe
Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego
Eurydice

• Typy szkół
• Dostępność szkół
• Warunki przyjmowania i wybór szkoły
• Podział uczniów na grupy – kryterium wieku
• Organizacja roku szkolnego
• Dzienny i tygodniowy wymiar zajęć

Czytaj więcej             

Pobierz PDF:  Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego

W publikacji przedstawiono przemiany zachodzące w kształceniu zawodowym w Polsce w okresie od zakończenia II wojny światowej do chwili obecnej.

Dzięki ukazaniu warunków politycznych, kulturowych i gospodarczych, w jakich funkcjonowały szkoły zawodowe, nakreślono charakter wprowadzanych reform, w wyniku których kształcenie zawodowe zmieniało w czasie swoją organizację, formę, funkcje, treści nauczania, a w konsekwencji efekty kształcenia.

Pokazano także, jak zmieniało się zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, a szczególnie w organizację i realizację praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do lektury.

Kształcenie_zawodowe_w_Polsce_przemiany_organizacja_efekty

Skip to content