Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość. Przygotowanie ludzi na coraz szybciej następujące w otaczającym ich świecie zmiany wymaga podjęcia intensywnych działań w obszarach edukacji oraz kształcenia. Muszą one umożliwić społeczeństwu sprawne i efektywne reagowanie na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

Wyzwania te mają bardzo zróżnicowany charakter. Stale przyspieszająca cyfryzacja, robotyzacja miejsc pracy oraz rozwój sztucznej inteligencji zmieniają zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności. Z tego powodu niezbędne jest wspieranie kompetencji kluczowych oraz przekrojowych, które będą odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia i stojących przed nim wyzwań. Konieczne jest kształtowanie obywateli świadomych tego, czym są technologie oparte na sztucznej inteligencji i jaki mają na nas wpływ.

Raport ukazuje, jak AI zmienia nasze środowisko pracy (przemysł 4.0, narzędzia i aplikacje), jak oddziałuje na codzienne życie (smart city, smart home, komunikacja społeczna, media, ochrona zdrowia i opieka nad osobami starszymi) oraz jak wpływa na to, czego się uczymy i na to, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać naszą wiedzę.

Raport, dedykowany jest przedstawicielom administracji rządowej, pozarządowej oraz szeroko rozumianej grupie nauczycieli (zarówno pracujących w szkołach, jak też nauczycieli akademickich). Ma wspomóc w wytyczeniu kierunków i zainspirowaniu do zmian w edukacji, dzięki którym można będzie sprostać wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijające się nowe technologie informatyczne.

Źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/Sztuczna-inteligencja-jako-megatrend-ksztaltujacy-edukacje.pdf

Seminarium: Prezentacja publikacji pt. „Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację.
Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno–gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?”

22 września 2022 r.
czwartek

9:30-15:30  

lokalizacja

Centrum Konferencyjne
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację
Skip to content