Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało terminarz turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. z późn. zm.) są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20222023

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2022/2023
Skip to content