Trzecia edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.:

  • zdolność do czynności prawnych,
  • odpowiedzialność karna małoletnich,
  • ochrona praw konsumentów,
  • prawo w sieci,
  • prawo autorskie,
  • prawo samorządowe,
  • zagadnienia ustrojowe,
  • szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu.

Źródło: https://iws.gov.pl/olimpiada/

Trzecia edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości
Trzecia edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości
Skip to content