VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach

Organizatorem konkursu jest Pracownia Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Celem konkursu jest promocja szkoły w kontekście wyboru zawodu przez uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Cele szczegółowe Turnieju Wiedzy o Zawodach:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach,
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji i tworzenia filmów,
  • podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • promocja Białegostoku oraz lokalnego rynku pracy,
  • promocja świadomej, amatorskiej twórczości filmowej.

Szczegółowe informacje o konkursie publikowane są na stronie https://pracownia.ckubialystok.pl/

Turniej Wiedzy o Zawodach
Skip to content