Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku kształci od ponad 60. lat dobrych fachowców w różnych zawodach, takich jak:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • murarz-tynkarz, 
  • dekarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • fryzjer.

Biorą oni udział z dużym powodzeniem w wielu konkursach branżowych, organizowanych dla uczniów szkół zawodowych w Polsce.

Najbardziej znaczącym konkursem jest ogólnopolski turniej budowlany „Złota kielnia”, którego finał odbywa się na targach BUDMA  w Poznaniu. Na  tegorocznych Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 31.01-03.02.2023r. odbył się Finał Centralny 51. Edycji tego Turnieju, podczas którego rywalizowało po 6. najlepszych uczniów szkół zawodowych z całej Polski w sześciu kategoriach budowlanych.

Wśród finalistów był uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku w zawodzie dekarz. W kategorii wykonywanie robót dekarskich Łukasz Krasowski zajął pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych, a w finale wywalczył  5. miejsce.

V miejsce - Łukasz Krasowski z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” jest jedynym konkursem, który od przeszło 50. lat daje uczniom szkół zawodowych możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz odniesienia sukcesu edukacyjnego. Jego formuła jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie.  Finaliści turnieju otrzymują  rzeczowe nagrody i są zwolnieni z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie, dlatego poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.

Warto  podkreślić, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku co roku biorą udział w tym turnieju i odnoszą poważne  sukcesy. W 2019 r. oraz w 2022r. wśród finalistów było aż po czterech uczniów z ZSZ nr 5 w Białymstoku,  najwięcej ze wszystkich szkół w Polsce. W 2018r. oraz w 2022r. nasi uczniowie zostali najlepszymi dekarzami w Polsce, zdobyli pierwsze miejsca w kategorii wykonywanie robót dekarskich.

Szkoła stawia duży nacisk na kształcenie praktyczne, czego potwierdzeniem są sukcesy uczniów w różnych konkursach zawodowych, zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców a przede wszystkim – przedsiębiorców, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku jest placówką poszukującą nowych kierunków rozwoju i kształcenia.

Aktualnie w ZSZ nr 5 uczniowie kształcą się w branżowej szkole I stopnia oraz branżowej szkole II stopnia. W tegorocznym naborze na poziomie technikum szkoła oferuje nowoczesny kierunek technik aranżacji wnętrz oraz kierunki budowlane i fryzjerskie.

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku najlepszym dekarzem w regionie
Skip to content