Po raz kolejny, 4 września 2012 r., w Auli Magna Pałacu Branickich zagościli uczniowie i studenci z białostockich szkół  i uczelni, którzy  z  pasją odkrywają zakamarki nauki oraz techniki.

Właśnie tym zdolnym, młodym ludziom Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wraz z uczestniczącymi w uroczystości Radnymi Rady Miejskiej Białegostoku wręczył akty stypendialne na rok szkolny 2012/2013.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów;

stypendia zostały przyznane za prace w następujących kategoriach:

  • pomoc dydaktyczna lub naukowa – wykonanie samodzielnie lub przez zespół modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, prototypu maszyny, schematu procesów technicznych lub technologicznych, filmów i prezentacji dydaktycznych przydatnych w danej szkole procesie nauczania, innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz zdrowia i ochrony środowiska itp.,
  • użyteczny pomysł techniczny – prace wprowadzające istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozstrzygnięć technicznych w urządzeniach, maszynach, wyrobach, sposobach wytwarzania itp.,
  • usprawnienia softwarowe – ciekawe i użyteczne pomysły dotyczące programów komputerowych.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną na rok szkolny 2012/2013 otrzymali uczniowie/absolwenci następujących szkół zawodowych:

  • Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku – 12 stypendiów;
  • Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – 10 stypendiów;
  • Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku – 2 stypendia.

Serdecznie gratulujemy młodym stypendystom oraz składamy wyrazy uznania dla Rodziców i Nauczycieli.

Uroczystość wręczenia aktów stypendialnych za innowacyjną myśl techniczną na rok szkolny 2012/2013
Skip to content