120 Branżowych Centrów umiejętności (BCU) ma zapewnić promocję szkolnictwa zawodowego oraz przestrzeń dla skutecznej współpracy:

  • szkół zawodowych,
  • uczelni,
  • pracodawców,
  • ośrodków badawczo-rozwojowych,
  • innych instytucji otoczenia gospodarczego. 

BCU mają realizować koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie 
www.frse.org.pl/kpo-bcu

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności
Skip to content