Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szkoły/placówki Miasta Białegostoku prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uzyskiwanie i/lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe
Skip to content