17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 30 czerwca 2023 r.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Dzięki konkursowi możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu

LAUREACI POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU

VII edycja konkursu „Pracodawca Jutra”
VII edycja konkursu „Pracodawca Jutra”
Skip to content