VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to najważniejsze w Polsce coroczne forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy i działań edukacyjnych w zakresie finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Kongres jest organizowany przez fundacje działające na rzecz ekonomicznej społeczeństwa – Fundację Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w formule hybrydowej pod hasłem Wiedza i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze. Na pierwszy i drugi dzień wydarzenia obowiązuje rejestracja.

VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
Skip to content