Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego od września z werwą wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, spragnionej wspólnych zajęć, wzajemnego poznania się i integracji klasowej po okresie ubiegłorocznej izolacji.

Wrześniowe spotkania z młodzieżą klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku był to czas realizacji zajęć warsztatowych ułatwiających wzajemne poznanie się, kształtowanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie umiejętności  interpersonalnych. Zajęcia przeprowadzone były z wykorzystaniem bazy i narzędzi diagnostycznych Centrum Kompetencji BOF. 

W czasie realizacji proponowanych zadań młodzież uczyła się wzajemnej komunikacji, poznawała swoje mocne strony, odkrywała talenty, jakie drzemią w grupie szkolnej, ale przede wszystkim miała szansę uzmysłowić sobie, że osoby z którymi są w jednej klasie, stają się dobrymi kolegami i koleżankami z którymi można organizować różne przedsięwzięcia i mieć z tego frajdę i piękne wspomnienia.

Mamy pewność, że przeprowadzone zajęcia będą sprzyjały budowaniu dobrych relacji interpersonalnych 🙂

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy LCDZ

W grupie raźniej – zajęcia integracyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Skip to content