Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na warsztat otwarty pt. „Potencjał aplikacji i narzędzi ZRK w perspektywie realizacji usług doradztwa zawodowego”.

Warsztat odbędzie się w czwartek 6 października 2022 r. w Centrum Biznesowym „Ogrodowa 58” przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

Propozycja skierowana jest do:

  • doradców edukacyjnych,
  • doradców zawodowych,
  • doradców metodycznych,
  • osób, które brały udział w spotkaniach wprowadzających w zagadnienia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), w tym funkcjonalności rejestru, aplikacji (Kompas szkolnictwa branżowego, Kompas, Ścieżki Rozwoju) i innych narzędzi (Moje Portfolio, Metody Walidacji, Metoda Bilansu Kompetencji).

Głównym celem spotkania jest zebranie informacji zwrotnych w zakresie testowanych narzędzi oraz przedstawienie nowych kierunków i wyzwań w zakresie działań dedykowanych dla danej grupy Interesariuszy.

Warsztat otwarty: Potencjał aplikacji i narzędzi ZRK w perspektywie realizacji usług doradztwa zawodowego
Skip to content