Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na warsztat otwarty pt.: „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”, który odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. w Warszawie.

Warsztat skierowany jest dla nauczycieli różnych typów szkół i ma na celu przedstawienie możliwości dotyczących wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli.

Zagadnienia omawiane podczas warsztatu obejmą najważniejsze tematy związane z funkcjonalnościami ZRK istotnymi z poziomu ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych. Na warsztacie przedstawione zostaną również narzędzia ZSK pomocne przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Głównym celem przedstawienia tych wszystkich narzędzi będzie ich praktyczny wymiar, a więc rzeczywiste wykorzystanie w pracy, a przez to wsparcie uczniów w wyborach i projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Warsztat jest bezpłatny i prowadzony w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprowadzą go trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani w projektowanie, wdrażanie i utrzymanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Rejestracja udziału w spotkaniu najpóźniej do 23 marca 2023 r. Osobom spoza Warszawy organizatorzy zapewniają nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
Warsztat otwarty pt.: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia
Skip to content