Instytut Badań Edukacyjnych oraz eksperci projektu KEEP zapraszają na interaktywne warsztaty z innowacyjnych metod prowadzenia lekcji w szkołach ponadpodstawowych.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną efekty międzynarodowego projektu KEEP. Odbędą się również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem czterech metod angażujących ucznia z wykorzystaniem:

  • Wakelet,
  • Escape room,
  • Explain Everything,
  • Kart metaforycznych.

W programie przewidziano także czas na sieciowanie i wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki szkolnej nastawionej na interaktywne włączanie młodzieży w lekcję.

Warsztat odbędzie się 9 lutego w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w godzinach 9:00-17:00. Organizatorzy zapewniają kawę, obiad oraz przekąski. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie warsztatu.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warsztaty dla nauczycieli: Jak utrzymać zaangażowanie młodzieży w lekcję? Innowacyjne praktyki edukacyjne
Warsztaty dla nauczycieli: Jak utrzymać zaangażowanie młodzieży w lekcję? Innowacyjne praktyki edukacyjne
Skip to content