Odpowiadając na potrzeby białostockich szkół podstawowych a w szczególności  ósmoklasistów stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowali warsztaty „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?” przygotowujące młodzież do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.  Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum lub w szkole podstawowej.

W warsztatach udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 42 w Białymstoku – łącznie 163 ósmoklasistów. Zajęcia dla każdej klasy trwały 2 godziny.

W czasie zajęć uczniowie przeanalizowali czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu, dokonali analizy systemu edukacji w Polsce, poznali specyfikę nauki w poszczególnych typach szkół, dokonali analizy oferty kształcenia zawodowego w białostockich technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Doradcy zwrócili także uwagę na to, gdzie szukać informacji o szkołach i zawodach, podając najważniejsze źródła.

Podczas warsztatów uczniowie dokonali diagnozy swoich zainteresowań zawodowych. Po analizie wyników odkryli w jakich obszarach zawodowych mają największe zainteresowania i jak to się przekłada na możliwości dalszej aktywności zawodowej.  Ponadto poznali kilka ciekawostek z zakresu rynku pracy m.in. barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz informacje o  zawodach przyszłości.

W podsumowaniu uczniowie zostali poinformowani, iż wraz z rodzicami mogą skorzystać z  bezpłatnej oferty wsparcia doradców  zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, którzy służą wsparciem w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy

Warsztaty dla ósmoklasistów „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?”
Skip to content