Odpowiadając na potrzeby białostockich szkół podstawowych i młodzieży klas ósmych stojącej przed wyborem szkoły ponadpodstawowej Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowało warsztaty przygotowujące młodzież do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum lub w szkole podstawowej.

W warsztatach „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?” zorganizowanych przez LCDZ wzięła udział młodzież klas ósmych:

  • Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 48 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 10 w Białymstoku,
  • Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku.

Warsztaty dla każdej klasy trwały 2 godziny, a wzięło w nich łącznie udział 400 ósmoklasistów.

W czasie zajęć uczniowie przeanalizowali czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu, dokonali analizy systemu edukacji w Polsce, po czym doradca omówiła specyfikę nauki w poszczególnych typach szkół, wskazując na zawody, jakich można się uczyć w białostockich technikach oraz Branżowych Szkołach I Stopnia. Prowadząca zajęcia udzieliła także wskazówek dotyczących tego, gdzie szukać informacji o szkołach i zawodach podając źródła informacji o zawodach oraz strony internetowe informujące o kształceniu prowadzonym w mieście Białystok.

Podczas warsztatów uczniowie wypełnili także test diagnozujący ich zainteresowania zawodowe. Po analizie swoich wyników odkryli w jakich obszarach zawodowych mają największe zainteresowania i jak to się przekłada na możliwości dalszej aktywności zawodowej. Ponadto poznali kilka ciekawostek z zakresu rynku pracy m.in. barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany przez WUP w Białymstoku.

Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poinformowani, iż wraz z rodzicami mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, którzy służą pomocą w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Opracowanie: Anna Rolak

Warsztaty dla ósmoklasistów: Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?
Skip to content