Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)”.

Bezpłatne warsztaty online odbędą się w dwóch terminach (dla dwóch grup szkoleniowych):

  • I termin – 18 września 2023 r.
  • II termin – 21 września 2023 r.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
  • nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach,
  • nauczycieli-konsultantów,
  • doradców metodycznych,
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach

Celem szkolenia jest upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym w zakresie poszczególnych zawodów.

Źródło: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6962

Warsztaty online: Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
Skip to content