Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku jest szkołą z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu zawodowym. Jest to szkoła wielopokoleniowa, gdzie uczyli się rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Od początków swego istnienia kształci dobrych fachowców w różnych zawodach zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami rynku pracy.

W rozwoju każdej szkoły zawodowej ważna jest współpraca z firmami i zakładami pracy, dlatego też współpracujemy z ponad 70. firmami. Taka ścisła współpraca przynosi obopólne korzyści – dla szkoły i dla firm.

Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i zdobywają doświadczenie zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w znaczących białostockich firmach budowlanych pod okiem wykwalifikowanych specjalistów m.in. z DANWOODu, Yuniversalu Podlaskiego, Kombinatu Budowlanego, MARK-BUDu, JAZ-BUDu, Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i wielu rzemieślników.

Dobre i fachowe kształcenie zawodowe ma przyszłość, a dotychczasowe doświadczenie szkoły pozwala na podejmowanie wspólnych działań z firmami na rzecz praktycznego rozwoju naszych uczniów. Przykładem takich działań jest tworzenie klas patronackich pod patronatem znaczących firm na polskim rynku: Blachotrapez, Fakro, Prefbet Śniadowo, Związek Polskie Okna i Drzwi, Danwood.

Firmy te otaczają swoją opieką i wspierają kształcenie naszej młodzieży poprzez doposażanie warsztatów, zapewnienie uczniom odzieży roboczej na zajęcia praktyczne, organizowanie szkoleń, podczas których młodzież zapoznaje się z najnowszymi technologiami i produktami oraz otrzymuje certyfikaty, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych, podczas których uczniowie zdobywają przydatną wiedzę na temat działalności zakładów pracy. Ukazują też im możliwości przyszłej kariery zawodowej, fundują stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów w zawodzie oraz nagrody rzeczowe.

Szkoła szczyci się dobrym przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę, mogą podjąć pracę lub założyć własną firmę. Gruntowne przygotowanie praktyczne uczniów gwarantuje im znalezienie dobrze płatnej pracy po ukończeniu szkoły.

W dzisiejszych czasach ponownie aktualnym staje się stwierdzenie „fach to pieniądz”. Nie ma bezrobotnych po tej szkole. Sukces taki możliwy jest do osiągnięcia dzięki szerokiej współpracy z pracodawcami.

Pracodawcy uczestniczą w procesie kształcenia realizując różne formy współpracy: organizując zajęcia praktyczne i staże w swoich przedsiębiorstwach, patronaty, szkolenia teoretyczne i pokazy praktyczne, doposażenie warsztatów szkolnych, udział w konkursach zawodowych.

We współpracy z firmami i pracodawcami organizowanych jest wiele szkoleń dla uczniów naszej szkoły. Takim przykładem są cykliczne szkolenia w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy, Oddział podlaski, na których uczniowie prezentują swoje umiejętności praktyczne oraz uzupełniają kompetencje w zakresie najnowszych technologii i produktów oraz poznają oczekiwania pracodawców.

Nasza szkoła organizuje we współpracy z różnymi firmami i pracodawcami:

  • szkolenia w zawodach budowlanych  na których nasi uczniowie poznają najnowsze technologie i praktyczne  wykorzystanie produktów m.in. Fakro, Knauf, BalexMetal, Prefbet Sniadowo, Creaton, Knauf Dual Floor, BlachProfil, WIM Chemia Budowlana, GPW, Izodom, Kan, Blach profil 2, AIB, Gerda, Hormann, Klimas  Wkręt-met;
  • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze do zakładów pracy np. Danwood, Blachotrapez, Prefbet Śniadowo,  Blachy Pruszyński, gdzie uczniowie poznają m.in. najnowocześniejsze  linie technologiczne, rozwiązania materiałowo–konstrukcyjne prefabrykowanych domów szkieletowych oraz uczestniczą w praktycznych szkoleniach z naciskiem na jakościowe wykonywanie prac;
  • szkolenia w zawodzie fryzjer, na których nasi uczniowie poznają najnowsze trendy, techniki i produkty m.in. barbershop ”Król Karo”, Akademii Fryzjerskiej Magdy Dylik;
  • udział uczniów i nauczycieli w projektach ogólnopolskich organizowanych przez firmy np. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy: „Zawód Przyszłości Dekarz”; Związek Polskie Okna i Drzwi: „Dobry Montaż”, „Dobry Montaż-budujesz dla pokoleń”;
  • staże uczniów i nauczycieli: DANWOOD, Kombinat Budowlany, MARK-BUD, JAZ-BUD, Prefbet Śniadowo, Nexmar Sp.z.o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane „Nowy Dach”, Przedsiębiorstwo Budowlane „Twój Dom”, Przedsiębiorstwo Budowlane Roof Dach, Polkom Dach, Atis Budownictwo,  Grasco. Natomiast w zawodzie fryzjer: Salon fryzjerski „Twój styl”, Salon Fryzjerski Heban, Fabryka Marzeń, Salon fryzjerski A&G, Salon fryzjerski „Fryzja”, Salon fryzjerski Beata Krasowska, Salon Fryzjerski Elżbieta Bogdan.

Dzięki fachowemu i merytorycznemu wsparciu ze strony firm i nauczycieli przedmiotów zawodowych uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach branżowych, szczególne w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”.

Szkoła szczyci się również wysoką zdawalnością zewnętrznych egzaminów zawodowych, wyższą niż średnia w województwie i Polsce. Zdawalność z części praktycznej egzaminów zawodowych od wielu lat jest 100-procentowa.

To dowodzi, że warto współpracować z firmami i pracodawcami, gdyż przynosi to nie tylko korzyści dla procesu kształcenia, ale obecnie wręcz decyduje o jego jakości.
Warto współpracować z pracodawcami
Skip to content