22 czerwca 2023 r.

start godz. 18:00

webinar

We wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ważne jest aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą opartej na partnerstwie, w tym informowaniu o sytuacjach trudnych i dążeniu do wspólnego ich rozwiązywania. 

W czasie spotkania mowa będzie o siedmiu wymiarach relacji szkoła-rodzina:

  1. komunikacja;
  2. łączenie nauki w szkole i w domu;
  3. budowanie społeczności i tożsamości;
  4. dostrzeganie roli rodziny;
  5. włączanie w podejmowanie decyzji – rodzice są reprezentowani w szkolnych procesach decyzyjnych za pośrednictwem organów rodzicielskich, komitetów i innych forów;
  6. współpraca w kwestiach pozaszkolnych – placówki nawiązują współpracę z zewnętrznymi podmiotami i instytucjami, aby wzmocnić rodziny we wspieraniu zdrowia psychicznego swoich dzieci;
  7. uczestnictwo – udział każdego członka społeczności szkolnej jest ceniony, a czas, energia i doświadczenie wnoszone przez rodziny wspierają naukę i rozwój ich dzieci.

Spotkanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Udział w wydarzeniu bezpłatny. Wymagana rejestracja.

Źródło: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/wspolpraca-szkola-dom

Webinar: Płaszczyzny prawidłowej komunikacji rodzic-szkoła jako system wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Skip to content