19 czerwca 2023 r.

17:30 – 19:00

webinar

Zachowania agresywne – zarówno werbalne, jak i fizyczne – mogą pojawić się w każdej grupie, nawet jeśli jej członkowie darzą się na co dzień sympatią. 

Celem webinaru będzie zapoznanie uczestników z przyczynami występowania zachowań niepożądanych u uczniów i przedstawienie konkretnych działań poprawiających funkcjonowanie ucznia niegrzecznego w szkole.

Aby skutecznie rozwiązywać problemy wychowawcze i odpowiednio reagować na niewłaściwe zachowania u uczniów, trzeba nie tylko znać przyczyny takich zachowań, ale też umieć komunikować się z uczniami i zbudować z nim odpowiednie relacje.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów szkolnych,
  • innych zainteresowanych osób.

Źródło: https://edumaster.pl/webinary/uczen-arogancki-i-agresywny-jak-mozesz-sobie-z-nim-poradzic-retransmisja

Webinar: Uczeń arogancki i agresywny – jak możesz sobie z nim poradzić
Skip to content