14 września 2023 r.

17:00

Webinar

Instytut Edukacji Pozytywnej zaprasza na bezpłatny webinar pt.: „Wsparcie rówieśnicze jako element pracy wychowawczej w środowisku szkolnym.”

Podczas spotkania poruszane będą następujące tematy:

  1. Tworzenie przyjaznego klimatu szkoły.
  2. Programy wsparcia rówieśniczego – doświadczenia wdrożeniowe.
  3. System wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym.
  4. Trening umiejętności społecznych i techniki udzielania pierwszej pomocy psychologicznej dla każdego.

Źródło: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/wsparcierowiesnicze

Webinar: Wsparcie rówieśnicze jako element pracy wychowawczej w środowisku szkolnym
Webinar: Wsparcie rówieśnicze jako element pracy wychowawczej w środowisku szkolnym
Skip to content