Bezpłatne webinarium skierowane jest do uczniów szkół średnich. Tematyka spotkania będzie dotyczyła problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych.

W trakcie webinarium omówione zostaną m.in.:

  • zagadnienia popularnych metod ataków,
  • sposobu działania złośliwego oprogramowania,
  • najczęściej popełnianych błędów wpływających na bezpieczeństwo, jak również dobrych praktyk służących jego poprawie.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w godz. 10:00-11:05.

Zgłoszenia na webinarium przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81990&p_id=18

Webinarium CEDUR pt. „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami”
Skip to content