7 czerwca 2022 r.

10:00-11:40

online

platforma Zoom

Celem webinarium jest promocja publikacji Komisji Europejskiej (opracowanej przez sieć Eurydice) dotyczącej edukacji i szkoleń dorosłych. 

Tematyka webinarium nawiązuje do dwóch  priorytetów w obszarze edukacji UE:

  • uczenia się przez całe życie,
  • działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji.

W czasie webinarium można będzie się zapoznać z różnymi aspektami edukacji i szkoleń dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.  

Podczas webinarium zostaną zaprezentowane główne wnioski z publikacji Eurydice dotyczącej edukacji i szkoleń dorosłych (Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications) opublikowanej we wrześniu 2021 roku. 

Dodatkowo do omawianych tematów dołączone zostały również prezentacje platformy EPALE oraz aktualne działania w sektorze Edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus+ adresowane do odbiorców zainteresowanych tematem webinarium.

Źródło: https://eurydice.org.pl/webinarium-edukacja-i-szkolenia-doroslych/

Webinarium: Edukacja i szkolenia dorosłych
Webinarium: Edukacja i szkolenia dorosłych
Skip to content