Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stworzyła dostępne dla każdego przedsiębiorcy webinarium poświęcone perspektywie finansowej 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości.

Zaproszeni eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Horizon Sp. z o.o., R&D Solutions opowiadają w nim o finansowaniu przemysłu z programów europejskich i regionalnych.

Webinarium zostało podzielone na dwie części.
I panel odpowiada na następujące pytania:

  • jakie rozwiązania służące zwiększeniu innowacyjności firm zostały przewidziane w programach: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz w programach regionalnych;
  • jaka jest specyfika poszczególnych programów i jakiego rodzaju działania są finansowane w ramach poszczególnych z nich;
  • kiedy ruszą najbliższe konkursy, dotacje, granty i jakie wymogi będzie należało spełnić, aby móc aplikować o środki.

Podczas II panelu zaproszeni eksperci przedstawili:

  • możliwości pozyskiwania finansowania na innowacyjne i zaawansowane projekty technologiczne, zrobotyzowane w ramach instytucji zrzeszonych w Grupie PFR S.A.; 
  • dobre praktyki i doświadczenia rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pożyczkowych i leasingowych ARP S.A.;
  • roli kompleksowego doradztwa i obsługi w tym zakresie oferowanych w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców.
Webinarium poświęcone perspektywie finansowej 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości
Skip to content